Het basisonderwijs

Nieuws

   

Helpdesk

Technische informatie onderwijsinstellingen[terug]
Is er ook een netwerkversie?
Nee, Winkler Prins online is volledig webbased.[terug]
Hoe krijg ik toegang tot de website?
Een onderwijslicentie geeft toegang tot Winkler Prins online via het IP adres van de school.[terug]
Ontsluiting op het IP–adres werkt niet goed voor onze school. Is er een andere oplossing mogelijk?
Mocht uw school specifieke wensen hebben voor (een andere) technische ontsluiting, dan kan de systeembeheerder meer informatie of een offerte aanvragen via verkoop@winklerprins.com. Alternatieve oplossingen kunnen (eenmalig) extra kosten met zich mee brengen.[terug]
Is thuisgebruik ook mogelijk?
Een gebruikerslicentie geeft de instelling het gebruiksrecht op de programmatuur voor gebruik binnen de instelling en thuis. Thuisgebruik is alleen mogelijk via een intranet of ELO. Mocht uw school specifieke wensen hebben om toegang vanuit andere locaties mogelijk te maken, dan kunt u meer informatie of een offerte aanvragen via verkoop@winklerprins.com. Alternatieve oplossingen kunnen (eenmalig) extra kosten met zich mee brengen.

Voor leerkrachten en docenten stelt Winkler Prins per instelling een aantal medewerkerslogin’s beschikbaar. Zo is de website ook op andere locaties dan de school toegankelijk en kunt u uw lessen bijvoorbeeld thuis voorbereiden. Vraag naar de mogelijkheden bij APS–IT diensten.
[terug]
Wie kan ik benaderen met technische vragen?
De helpdesk van de onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de 1e–lijns ondersteuning richting eindgebruikers. Ondersteuning vanuit Winkler Prins zal uitsluitend bestaan uit 2e–lijns ondersteuning via onderwijs@winklerprins.com op vragen van systeembeheerders van de instelling. Onderwijzend personeel en leerlingen kunnen daarom niet terecht bij de Winkler Prins helpdesk voor thuisgebruik.


    Kernwaarden

 

>> disclaimer   >> colofon   >> privacy   >> over ons   >> contact   >> helpdesk
Winkler Prins is onderdeel van Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv